Betingelser

 
Påmelding - Betaling

 • Påmelding er bindene.

 • Generelle betingelser finnes i selve påmeldingsskjema.

Sykdom - Avlysning


 • Bare ved sykdom og fremvising av gyldig legeerklæring inntil en uke før løpet refunderes innbetalt beløp minus kr 300,-.
 • Ut over dette kan man ikke kreve noen form for refusjon.
 • Legeattest må sendes arrangøren pr epost eller post og være poststemplet senest onsdag før renndagen.
 • Ved en eventuell avlysing av løpet før renndagen på grunn av forhold som ligger utenfor arrangørens herredømme, force majeur og lignende, forbeholder arrangøren seg retten til å holde tilbake 50 % av innbetalt beløp. Kunngjøres via vår hjemmeside: www.grenaderen.com Ved avlysing på renndagen ingen refusjon.Forsikring - Ansvar


 • Alle deltagere deltar på eget ansvar, og de er pålagt å følge gjeldene lover for allmenn ferdsel i løypene og på veier, for øvrig skal arrangørens anvisninger følges.
 • Av forsikringshensyn er det strengt forbudt å delta under annen persons navn.
 • Løpere som ikke har helårslisens må kjøpe engangslisens. Deltakere uten klubbtilhørighet eller starter for klubb som ikke er medlem i Norges Skiforbund må også kjøpe engangslisens. Dette gjøres samtidig med påmelding.Annet


 • Deltagerne er selv ansvarlig for å hente ut startnummer og leid tidtakerchip fredag før renndagen.
 • Ved henting av startnummer/tidtakerchip må startbevis fremvises.
 • Startnummer og chip festes etter nærmere anvisningen i renninformasjonen.
 • Deltager er under alle omstendigheter ansvarlig for at utlevert chip blir levert tilbake til arrangør.
  Manglende chip vil bli fakturert med NOK 700 inkl. mva.
 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt og kan medføre diskvalifikasjon.
 • Brudd på én eller flere av ovenstående regler kan medføre diskvalifikasjon.

 

© Grenaderen             post@grenaderen.com        Created by Konkylie Data