Grenaderen har vært arrangert 40 ganger

Av disse, har følgende deltatt flest ganger (kvinner uthevet).

39 ganger

Viggo Kampli
Nils Petter Haugfos
Peter Ulrichsen

37 ganger

Morten Emil Berg

36 ganger

Axel Johan Holt

35 ganger

Alfred Andersen
John Wiese
Bjørn Finstad

34 ganger

Jan Martin Ståvi

33 ganger

Tom Lunne

32 ganger

Tore Jyssum
Bjørn Gjerde
Bjørn Normann Hansen

31 ganger

Geir Grinde
Arne Johannessen

30 ganger

Nils Hagen
Bror Ivar Eggen
Knut Erichsen
Erik Wilmar
Erling Wiede
Christian Børs Lind
Nils Olav Sjøberg
Svein Gulbrandsen

29 ganger

Kjell Arnesen
Georg Jakhelln
Einar Iversen
Harald Gunderson

28 ganger

Kjell Winther

27 ganger

Jan Gausemel
Ole Kristian Wedum
Arild Kristian Strand
Svein Uhnger
Jon Arvid Fossum
Jan Diesen

26 ganger

Knut Erik Østengen
Petter Walby
Per Steffensen
Alf Waaler
Olaf Gunderson
Erik Stoltenberg-Hansson

25 ganger

Oddvar Helle
Jan Tunås
Helge Nybakken
Harald Hjort
Kai Øiseth
Arvid Larssen
Helge Jøssing

24 ganger

John Kjoss
Alfred Eiken
Ole Harbitz
Halvor Harbitz
Johs. Bjørndal

23 ganger

Olle Storholt
Mikkel Kardel
Helge Torjuul-Sørensen
Jens Myhra

22 ganger

Mads Danielsen
Steinar Høsøien
Morten Torp
Pål Cederblad
Einar Bræin
Ulf Thjømøe
Svein Are Løtveit

21 ganger

Alf Bjerkvoll
Per L Brændvang
Carl-Fredrik Kolderup
Frank Bratlie
Jon Erik Smestad
Astri Rogstad
Finn Abildgaard
Bjørn Magne Haug
Morten Kristiansen
Arvid Nygaard
Thor Engh
Henrik Munthe

20 ganger

Atle O Haugland
Reidar Stræte
Jan Wiborg Thune
Jørn Martinsen
Tore Wigen
Thor A Pedersen
Ole Horgen
Jon Haagenrud
Tor Wang
Svein Hauger
Ole Holthe
Harald Kolstad
Rolf Vestgård
Arve Bentestuen
Leif Koch
Per Nygaard-Østby
Hans-Jacob Berntsen
Erling O Rønning
Øivind Wiik
Olav Rådstoga
Anders K Heyerdahl
Knut A. Ranhoff
Finn Otto Wilhelmsen
Jens Ivar Aasen
Terje Stensberg
Mats Wøien
Hans Isdahl
Trond Eiken
Bruno Delafosse

18 ganger

Birgit Korvald
Turid Johnsrud Guttormsen

14 ganger

Rønnaug Solberg

13 ganger

Anny Bratlie
Liv Løkken

12 ganger

Toril Sandvik
Torill Christensen
Hanne Toftdahl

11 ganger

Torveig Olsen
Gunda Øiseth
Kristin Sem Thagaard
Sigrun Oma

10 ganger

Vigdis Jynge
Anne Lise Svendsen
Jorunn J Thorstensen
Elin Fossen
Tone Moberg
Karin Bomann-Larsen
Unni M. Folkedal
Ranveig Arnø
Inger Friedl Sveum
Anne Raftevold
Eva Fixdal
Tori Petersen
Jannicke Schancke
Anne Kvisgaard Gløersen
Merete Blakstad

 

© Grenaderen             post@grenaderen.com        Created by Konkylie Data