3. Påmelding

Når du logger deg inn, viderekobles du straks til siden med dine personopplysninger. Sjekk at alle data stemmer før du fortsetter.

Klikk på bildet for å vise det større - skjema
 
Øverst på personopplysningssiden finner du en knapp for påmelding til løpet (dersom fristen for påmelding ikke er utløpt). Klikk på knappen for å åpne påmeldingsskjemaet (alternativt kan du velge linken Påmelding i menyen til venstre - disse fører til samme sted).

Når påmeldingsskjemaet åpnes, vises et sammendrag av dine registrerte personopplysninger øverst (lysegul bakgrunn). Hvis du ser at noe er feil, må du gå tilbake til persondatasiden (velg knappen med navnet ditt på et stykke nede i hovedmenyen til venstre).

DATA- TIDTAKERCHIP
Deltakere som har personlig data- tidtakerchip må før påmelding registrere chipnummeret under personopplysninger.
Deltakere som ikke har personlig chip må leie eller kjøpe av arrangøren.

KLASSE
Bla nedover på påmeldingssiden for å finne selve påmeldingsskjemaet. Du må oppgi hvilken klasse du skal delta i. Klassene som vises, er kun de klassene du kan delta i basert på alder og kjønn. Hvis du ikke finner riktig klasse, må du enten sjekke at du har oppgitt riktig fødselsår, riktig kjønn, eller at du faktisk kan delta i klassen du har ønske om. Skulle det skje at du ikke finner klassen din, og alle opplysninger stemmer, ta kontakt med webansvarlig på post@grenaderen.com og forklar i meldingen hva som er feil (det hender vi gjør feil også!).

LISENS
Dersom du er medlem av en idrettslag tilsluttet Norges Skiforbund, har du sannsynligvis også startlisens for året da løpet skal gå. Dersom du ikke har en slik lisens, må du kjøpe en engangslisens for løpet vårt. Denne gjelder kun for denne dagen.
Ved valg av klubbtilhørighet via klubbfelt to blir alle automatisk registrert med engangslisens.

Hva innebærer lisensen?
- Lisensen dekker blant annet forsikring dersom du skulle bli skadet i rennet. De fleste får aldri bruk for dette, men de få det gjelder har god bruk for den. Ingen vet på forhånd hvem (om noen) som rammes. Skiforbundet krever at alle som starter i skirenn på norsk jord har enten helårslisens eller en engangslisens som løses for det aktuelle rennet du deltar i.

Skal du delta i mange renn i vinter?
- Da kan det lønne seg å skaffe seg en helårslisens. Engangslisens er dyrt.

OPPSUMMERING
Nederst på siden vises en oppsummering av din påmelding med kostnader. Før du sender inn påmeldingen, må du krysse av for at du har lest betingelsene.

 

© Grenaderen             post@grenaderen.com        Created by Konkylie Data